Årsrapporter 2018

Bästa ordförande/sekreterare/kontaktperson för FSG-förening!

Det är igen dags att lämna in föreningens årsrapport över verksamhetsåret 2018 till FSG och samtidigt går den till Finlands Svenska Idrott. Blanketten fyller du i här 

OBS! Rapporten och adressuppgifterna skall också lämnas in fall föreningen inte har någon aktivitet!

Observera att det är mycket viktigt att årsanmälan görs senast den 31 mars 2019! På basen bl.a. av de siffror som meddelas kan Finlands Svenska Idrott söka statsunderstöd och understöd av fonderna, och FSG kan ordna prisvärda kurser och tillställningar som förut. En enda oinlämnad verksamhetsrapport betyder mindre pengar och högre pris på kurser och tillställningar. Kom ihåg faktumet att ingen FSG-förening betalar medlemsavgift till förbundet, utan förbundet är helt beroende av verksamhetsbidrag.

Observera att en inlämnad rapport är en förutsättning för deltagande i FSG:s kurser, tävlingar och evenemang och för erhållande av stipendier och understöd från FSG!

Materialet går lätt att samla ihop om man varje termin bokför deltagandet i föreningens evenemang i de närvaroböcker som finns att köpa på kansliet för 3 euro/st.

Ifall föreningen inte utsett sin nya styrelse för 2019 innan 31.3, fyller du i styrelsen för 2018 och meddelar kontaktuppgifterna för 2019 senare till fsg@idrott.fi.

Om du har frågor, kontakta kansliet 040-5452260, baba@idrott.fi.

Barbara Åkerberg

Ekonomiansvarig

+358 40 545 2260
baba@idrott.fi

Kategorier:
Aktuellt Information