Coronarekommendationer för områden i samhällsspridningsfas

Coronavirusets inverkan på gymnastikverksamheten

Den förändrade coronavirussituationen påverkar idrotts- och föreningsverksamheten i hela Finland. Inom gymnastiken arrangeras kommande veckosluts (27-29.11.2020) tävlingar, FM tävlingarna i tävlingsaerobics och mästerskapstävlingarna i kilpaserien, samt klasstävlingarna inom akrobatisk gymnastik. Andra tävlingar under i fråga varande veckoslut är annullerade eller flyttade till en ny tidpunkt.
FM-tävlingarna i akrobatisk gymnastik 5-6.12.2020 annulleras, p.g.a. att man från områden i samhällsspridningsfas inte ka resa till tävlingarna.

Gymnastikförbundet rekommenderar att man inte från områden i samhällsspridningsfas åker till gymnastiktävlingar, -evenemang eller -läger utanför sitt eget område. Rekommendationen gäller all annan gymnastikverksamhet förutom gymnastikens landslagsverksamhet.

Det rekommenderas att man om möjligt arrangerar träningar för barn och ungdomar utomhus, där man följer säkerhetsavstånd och uppmärksammar coronainstruktionerna, samt att man ger föreningens medlemmar möjlighet till träningar på distans.

Träningsläger på idrottsinstitut i områden med samhällsspridningsfas försöker man flytta till en ny tidpunkt. Om förändringarna informeras skilt per gren. Tills vidare arrangeras endast landslagsverksamhet på idrottsinstitut i områden med samhällsspridningsfas.

Gymnastikförbundet rekommenderar att man följer med de noggrannare direktiv de lokala myndigheterna och sjukvårdsdistrikten ger gymnastikföreningarna gällande föreningsverksamhet och coronasituationen, samt följer dem.

Uppdaterade rekommendationer gällande coronaepidemin för områden i samhällsspridningsfas

Följande uppdaterade rekommendationer gäller i områden i coronaepidemins samhällsspridningsfas (källa Olympiska kommitténs coronainstruktioner).

Hobbyverksamhet för vuxna:
* Med hobbyverksamhet för vuxna avses verksamhet för över 20-åringar.
* Hobbyverksamhet för vuxna och matcher, tävlingar samt serieverksamhet på hobbynivå avbryts i alla grenar.
* Inom hobbyverksamhet för vuxna reser man inte till matcher och tävlingar utanför sitt eget område (sjukvårdsdistrikt).

Tävlingsidrott och toppidrott för vuxna:
* Med tävlingsidrott och toppidrott för vuxna avses grenarnas landslagsverksamhet, verksamhet på FM- och 1-divisionsnivå samt yrkesmässig träning som siktar till grenens internationella topp.
* Träningar inom tävlingsidrott och toppidrott för vuxna förverkligas i den egna lilla gruppen eller laget.
* Uttagstävlingar till EM och VM samt FM- och 1-divisionens tävlingar för vuxna arrangeras utan publik.

Barn- och ungdomsverksamhet:
* Med barn- och ungdomsverksamhet avses verksamhet för under 20-åringar.
* Träningar för barn och ungdomar inomhus avbryts i Nyland, samt i fortsättningen möjligen i andra områden i samhällsspridningsfas, enligt de linjedragningar områdets städer eventuellt gör. Utomhus förverkligas träningarna i den egna lilla gruppen eller laget.
* Tävlingar och matcher arrangeras inte för barn och ungdomar, inte heller reser man inom barn- och ungdomsverksamheten till evenemang, matcher eller tävlingar utanför sitt eget område (sjukvårdsdistrikt).
* Inom ungdomarnas landslagsverksamhet förverkligas träningen i den egna lilla gruppen eller laget.

Striktare begränsningar i huvudstadsregionen

Södra Finlands regionförvaltningsverk förbjuder alla allmänna möten och publiktillfällen inomhus och utomhus i huvudstadsregionen samt i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt.

Dessutom träder striktare begränsningar i kraft måndagen den 30.11 i Esbo, Helsingfors, Vanda och Grankulla. Begränsningarna är i kraft tre veckor, fram till 20.12.2020.

Läs närmare om nyheterna i huvudstadsregionen och striktare begränsningar i coronakoordineringsgruppens nyhetsinformation.

Barbara Åkerberg

Ekonomiansvarig

+358 40 545 2260
baba@idrott.fi

Kategorier:
Aktuellt