Festivalprodukter

I samband med den slutliga anmälningen är det möjligt att beställa produkter t-shirts festivalmotiv. Dessa beställs och betalas i samband med anmälan och väntar sedan på dig i din festivalkasse då du anländer till Hangö. 

Dethär gör att vi på ett mer hållbart sätt kan beställa produkter eftersom vi vet vad ni vill ha. 

En del av produkterna är så kallade ”Limited edition”-produkter och finns endast för dem som förhandsbeställer. En del produkter kommer att finnas att köpa på plats i Hangö, men vill du garantera en viss produkt i just din storlek så är det förhandsbeställning som gäller.

Kategorier:
Aktuellt FSG festival