FSG Vårmöte 17.4.2021

Finlands Svenska Gymnastikförbund, FSG, höll sitt vårmöte den 17.4.2021. Vårmötet godkände verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2020 och beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 25 personer från 13 medlemsföreningar ställde upp på mötet.

FSG:s kravattnål, vandringspris för värdefulla insatser av manlig gymnast/ledare tilldelades Dan Backlund, Jakobstad, mångårig ledare inom manlig artistisk gymnastik.

Magnus Cedercreutz minnesfonds stipendium till lovande ung tävlingsgymnast gavs till Laura Nykvist, gymnast i artistisk gymnastik, Vasa Redskapsfantaster.

Kategorier:
Aktuellt