FSG vårmöte

Finlands Svenska Gymnastikförbund r.f:s medlemsföreningar kallas till

V Å R M Ö T E

Lördagen den 26.9.2020 kl. 14.00, Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors

 På grund av pandemin önskas mötesdeltagarna delta i mötet genom
datakommunikation per Google Meet
.

 Förhandsanmälning till mötet sker senast 21.9.2020 till baba@idrott.fi.
I anmälan meddelas förening, personens namn, e-postadress och mobiltelefonnummer.
Fullmaktsblanketten skickas ifylld senast 21.9.2020 till baba@idrott.fi.
De anmälda får i sin e-post en länk till mötet, länken skickas 25.9.2020.

* Stadgeenliga ärenden
 * Stadgeändring

Enligt förbundets stadgar, § 12, har varje förening rätt att sända ett ombud med en (1)  röst per påbörjat 25-tal medlemmar. Föreningar kan avge sina röster genom en gemensam representant, varvid ett ombud kan inneha högst tre (3) fullmakter.

                  FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUND r.f.

                 Anna Wahren                                                       Barbara Åkerberg

                 Ordförande                                                                        Sekreterare

Barbara Åkerberg

Ekonomiansvarig

+358 40 545 2260
baba@idrott.fi

Kategorier:
Aktuellt