Gymnastiken inom föreningarna efter 14.5.2020

Det är möjligt att starta upp föreningsverksamheten stegvis från 14.5

Coronasituationen har märkbart förbättrats under mars-april, och p.g.a. detta har Finlands regering påbörjat en stegvis upplösning av begränsningarna. Undantagsläge råder fortfarande i Finland. Genom att följa regeringens linjedragningar och instruktioner ger Finlands Gymnastikförbund följande linjedragningar för gymnastikverksamheten i föreningarna:

Uppstartande av föreningsverksamhet och sommarjumpa

Föreningarna har möjlighet att påbörja sin verksamhet stegvis. Under tiden 14-31 maj förverkligas träningsverksamheten i små grupper (max 10 personer) utomhus.

Förutom utomhusverksamhet tillåts efter 1.6 träning inomhus i grupper på upp till 50 personer, på det villkor att man följer hygien- och distansregler. Detta möjliggör föreningarna att starta upp sommarjumpa, övnings- och träningslägerverksamhet. Närmare instruktioner om hur verksamheten ska arrangeras ges möjligast fort. Då man planerar övergången till användning av utrymmen inomhus efter 1.6 är det skäl att i förväg komma överens med kommunens idrottsverk om bl.a. salturer och praktiskt förfarande.

Ifall föreningen har egna utrymmen bör föreningens styrelse göra beslut om bruket av de egna utrymmena på basen av Finlands regerings linjedragningar och instruktioner. Vi rekommenderar att man informerar föreningens medlemmar om linjedragningarna.

Tävlings- och evenemangsverksamhet inom gymnastiken

Enligt Finlands regerings linjedragningar kan tävlingsverksamheten starta efter 1.6 med specialarrangemang. Tävlingsverksamheten inom gymnastiken startar enligt den normala tävlingskalendern på hösten. Innan tävlingsverksamheten inom gymnastiken startar, måste gymnasterna i de klasser som kräver tävlings-A licens ha möjlighet till en grenspecifik träningsperiod på åtminstone två månader.

Stora, över 500 personers publikevenemang och allmänna sammankomster är enligt regeringens linjedragningar förbjudna t.o.m. 31.7.2020.

Gymnastikförbundets instruktioner gällande föreningsverksamheten uppdateras under våren, då närmare information och möjliga preciseringar kommer.

Barbara Åkerberg

Ekonomiansvarig

+358 40 545 2260
baba@idrott.fi

Kategorier:
Aktuellt