Höstmöte 2022

Finlands Svenska Gymnastikförbund höll sitt höstmöte den 24 september i Jakobstad. 55 delegater från 14 medlemsföreningar ställde upp. Höstmötet godkände förbundets verksamhetsplan och budget för år 2023. Förutom stadgeenliga ärenden godkände höstmötet förbundets nya stadgar.

Förbundets sittande ordförande Anna Wahren från Borgå omvaldes för år 2023. Wilhelm Lassenius från Helsingfors omvaldes till vice ordförande för år 2023. 

Styrelsemedlemmarna Tony Ahlgrén från Helsingfors, Ida-Marie Jungell från Jakobstad, Nina Lindahl från Vasa återvaldes för 2023-2024.  I styrelsen kvarstår år 2023 Jan Amnell från Helsingfors, Carina Björkman från Nykarleby, Eva Höglund från Åbo och Julia Salmela från Hangö.

Ny styrelsemedlem är Mia Högkvist från Jakobstad (vald för 2023-2024). 

Förbundets verksamhetsledare Elin Blomqvist fungerar som styrelsens sekreterare.

Årets förening 2021


Nykarleby gymnastikförening utsågs till årets FSG förening 2021 och uppvaktades efter mötet

Motivering

Nykarleby Gymnastikförening har under pandemin på ett trevligt sätt lyckats aktivera och engagera sina medlemmar på olika sätt med små medel. 

Pandemin förde med sig nya utmaningar och initiativrika medlemmar hjälpte till att skapa aktiviteter som fungerade trots restriktioner.

Föreningen söker hela tiden nya lösningar och tar aktivt hjälp i sitt utvecklingsarbete genom att be om feedback från sina medlemmar. Ledarna deltar regelbundet i fortbildning och i grupperna jobbar man tillsammans mot gemensamma mål.


Förtjänsttecken

Förtjänsttecken i guld

 • Linda Ahlroos
 • Patricia Bergkulla
 • Gunilla Boucht
 • Kerstin Ehnholm
 • Nina Hållfast
 • Anna Jungner-Nordgren
 • Jan Kajander
 • Wilhelm Lassenius
 • Nina Lindahl
 • Ylva Watkins
 • Barbara Åkerberg

Förtjänsttecken i silver

 • Tony Ahlgrén
 • Elin Blomqvist
 • Nicolina Eriksson
 • Mariana Grönroos
 • Johanna Krogius
 • Lina Nyman
 • Julia Salmela
 • Sanna Suomenmäki
 • Alexandra Therman-Londen
 • Marie Thodén
 • Lotta Åström

Innan mötet hölls en heldag av gymnastik och dans då man för första gången fick prova på att dansa delar av program som ingår i de helheter som blivit antagna att representera Finland i World Gymnaestrada i Amsterdam 2023.

Höstmötesdagen lockade totalt över 100 vänner av gymnastik.

Mötesdokument

Kategorier:
Aktuellt