Intensivkurs i koreografi

Vasa 

Lördagen den 24.10 2020

Observera nytt datum!

kl.10-13

Kursen riktar sig till såväl nya som mer erfarna ledare i grupper för barn från 5-12 år. 

Anna och Sarah erbjuder nya idéer och tankar för hur man kan bygga upp roliga koreografier för barn i olika åldrar. 

Kursprogram
  • ”Barnet och rummet” 

Vi funderar kring barns utveckling, barns uppfattning om rummet samt vikten av ett gruppdynamiskt tänk vid skapandet av en koreografi.

  • Massprogrammet ”Bi Happy” koreografisk analys.

  • ”Tre tips när inspirationen tryter” 

Ibland finns den bara inte där, den kreativa gnistan att skapa nytt och producera fantastiska koreografier. Det kan bero på tidsbrist eller att du helt enkelt har tömt din inre kreativa idélåda. Kom och fyll på den igen! Under en rolig och lekfull danstimme delar Sarah med sig av sina tre bästa tillvägagångssätt för hur du kan kickstarta din skapandeprocess och utforma annorlunda och härliga koreografier. 

Kursledare

Anna Backlund och Sarah Bergkulla

Kursavgift

Kursavgiften är 25 €. Vid anmälan efter 8.10 är kurspriset 35 €. 

I avgiften ingår kursmaterial och olycksfallsförsäkring, ej sakförsäkring eller kost & logi.

Sista anmälningsdag

8 oktober 2020

Anmälan

Anmälan öppnar i augusti. Anmälan är bindande. Vid annullering senare än sista anmälningsdag uppbärs ½ kursavgift. Förfrågningar till FSG´s kurskoordinator Elin Blomqvist, elin@idrott.fi

Sista anmälningsdag 8.10

Till anmälan

Kategorier:
Utbildning