Respekt inom idrott

I samarbete med Finlands Svenska Idrott erbjuder vi under hösten online webbinarier med olika teman. Som föreläsare fungerar Tarja Krum och Saara Norrgrann som jobbar med projektet “Barn och unga på samma linje”. Föreläsningarna riktar sig till aktiva i FSG´s medlemsföreningar.

Samtliga webbinarier startar kl.18 och hålls via Zoom. 

Evenemangen är kostnadsfria, men kräver förhandsanmälan.

Förverkliga jämställdhet och likabehandling i verksamheten

23.9.2021 kl.18.00-18.45

 • Målsättningen är att skapa en konkret jämställdhetsplan som föreningen tar i bruk
 • Utgångspunkten är att beakta alla delar och nivåer av verksamheten
 • Inför webbinariet rekommenderas att föreningen gör en nulägesanalys, t.ex. denna: 

https://sammalinje.fi/wp-content/uploads/2021/03/Nulagesanalyser_2021_PSL.pdf

Anmäl dig här
Trakasserifri idrott

12.10.2021 kl.18.00-19.15

 • Syftet är att öka kunskapen om vad trakasserier är
 • Tyngdpunkt i hur föreningar kan arbeta förebyggande och skapa en trygg idrottsmiljö
 • Vägledning vid uppkomsten av sexuella trakasserier
 • Utbildningen baserar sig på “Häirintävapaa urheilu” skapad av Befolkningsförbundet och Finlands centrum för etik inom idrotten
Anmäl dig här
Respekt inom idrott

3.11.2021 kl.18.00-19.15

 • Syftet är att öka respekten inom idrottsverksamheten
 • Öppnar upp för kritiskt tänkande kring strukturer och normer
 • Under denna interaktiva föreläsning tittar vi på korta videor och gör diskussionsövningar
 • Föreläsningen passar för både ungdomar och äldre
Anmäl dig här

Kategorier:
Aktuellt Utbildning