Stadgeändring 2022

Under 2022 har förbundet i nära samarbete med medlemsföreningarna arbetat med att förnya förbundets stadgar.

Planen är att de nya stadgarna tas till behandling vid höstmötet i september.

Nedan hittas ett utkast där de förändringar som diskuterades i samband med vårmötet finns med.

Medlemsföreningar kan kontakta verksamhetsledaren med kommentarer och ytterligare förslag senast 8 augusti.

Kategorier:
Okategoriserade