Covid-19 instruktioner för höstens verksamhet i föreningarna

COViD-19 instruktioner för höstens verksamhet i föreningarna

Välkommen till höstens gymnastikverksamhet! Finlands Gymnastikförbund har här samlat instruktioner för gymnastikföreningarnas verksamhet och för trygg hobbyverksamhet, på basen av THL:s, statsrådets och Olympiska kommitténs instruktioner. Vi följer med situationen dagligen och instruktionerna uppdateras vid behov.

Grenspecifik träning, hobbyverksamhet för barn och motionstimmar är möjliga för föreningarna att igen arrangera under den påbörjande säsongen, i synnerhet då man ser till att skyddsföreskrifterna nedan gällande säkerhetsavstånd och hygieninstruktionerna följs. Gymnastikföreningarnas medlemmar kan för sin egen del påverka att en säker, coronafri verksamhet under gymnastikföreningens timmar och i gymnastikföreningens utrymmen kan genomföras, genom ett ansvarsfullt agerande och genom att följa alla föregivna instruktioner.

På föreningens ansvar

På föreningens ansvar är alltid att bedöma om verksamheten kan arrangeras så, att de linjedragningar myndigheterna har gett, råden och bestämmelserna följs.

I verksamheten under hösten är det bra att se till:

 • Allmänna rekommendationer gällande god hand- och hostningshygien samt städning bör följas
 • Under övningarna bör man hålla 1-2 meters säkerhetsavstånd alltid då det är möjligt. Se till att utrymmet är tillräckligt stort, och att det är tillräckligt rymligt så att detta kan förverkligas.
 • Det är skäl att överväga ett rationellt användande av omklädningsrum, med tanke också på fastighetens instruktioner. Planera gruppernas verksamhet och förflyttningar till övningar/övningsutrymmen så, att det inte uppstår kontakt med andra grupper som eventuellt fungerar i utrymmena. Informera dina medlemmar om dessa begränsningar eller handlingssätt. På detta sätt begränsas närkontakternas mängd och ett eventuellt spårande av exponerade underlättas.
  Till exempel: Avsluta timmarna 5 min före timmens egentliga avslutningstid, så att föregående grupp lugnt kan avlägsna sig. // Instruera medlemmarna att anlända först då träningstiden börjar och undvika överflödig vistelse i korridorer eller utrymmen. // Undvik omklädningsrum och be medlemmarna anlända med fyllda vattenflaskor och träningskläder färdigt påklädda till era timmar.
 • Föreningens, samt ledarens/tränarens (som instruerats av föreningen) uppgift är att se till att avstånd hålls och vid behov begränsa antalet deltagare. Det är skäl att utreda om det förutom ledaren behöver vara andra föreningspersoner på plats som hjälp, minst två (2) på plats.
 • Närkontakt rekommenderas endast i sådana delar av träningarna, där det är nödvändigt (t.ex. stödande av rörelser p.g.a. säkerhetsskäl). I parrörelser rekommenderas att man byter par så sällan som möjligt.
 • Ifall man under timmarna använder gemensamma redskap, bör de i mån av möjlighet desinficeras efter användningen eller så reserveras tid i slutet av timmen för att rengöra redskap.
 • Ifall det spåras positiv coronavirussmitta till föreningens utrymmen eller verksamhet eller föreningens medlemmar har en möjlig exponering för virussmitta, är det föreningens plikt att vara i kontakt med den lokala smittskyddsmyndigheten för att få tilläggsdirektiv (se tidigare tilläggsinformation).

Som bilaga information om hur det är säkert att röra på sig i gymnastikföreningar, som kan placeras i föreningens utrymmen och på saldörrar. (skickas till föreningarna)

Som bilaga informationsbotten gällande coronainstruktioner som information till föreningsmedlemmar. (skickas till föreningarna)

På varje individs ansvar

 • I gymnastikföreningens verksamhet kan man delta endast symptomfri.
 • Du håller väl god handhygien. Tvätta händerna grundligt och ofta, rör inte vid ditt ansikte. Om du hostar eller nyser, gör det i armvecket, i ärmen eller i en pappersnäsduk.
 • Dryckesflaskan är enbart i individuellt bruk, låna inte flaskan till andra.
 • Reservera tillräckligt med tid för att komma till timmen. I omklädningsrum och korridorer måste man eventuellt begränsa samtidigt närvarande, och det kan ge upphov till köande. Kom ihåg säkerhetsavstånden, också i omklädningsrummen och när du tvättar dig. Håll åtminstone 1,5 meters avstånd till andra i samma utrymme.
 • Onödig fysisk beröring är bra att undvika (t.ex. handskakning, kramar).
 • Om det under föreningens timmar används gemensamma redskap, desinficeras de efter varje användning. I slutet av timmen har reserverats tid för att rengöra redskapen.
 • Om du har rest utomlands, håll frivillig karantän under två veckor innan du igen deltar i föreningens verksamhet.
 • Du meddelar väl genast föreningen om du har deltagit i föreningens timmar exponerad för coronavirussmitta.
 • Varje familj eller medlem gör sitt eget beslut om deltagande i träningar. Om det i familjen finns personer i riskgrupp, bör man uppmärksamma det då man överväger deltagande i träningar. Varje medlem deltar i föreningens verksam på sitt eget ansvar.

Vad göra vid eventuell coronavirussmitta eller då man får symptom

Den lokala smittskyddsmyndigheten ansvarar för att kontakta sådana som eventuellt har exponerats för smitta för utredning. Föreningen ger på myndighetens förfrågan en utredning på möjligen exponerade och deras kontaktuppgifter, för myndigheternas bruk.

 • Ifall en medlem som deltagit i föreningens timmar konstateras ha ett positivt coronavirusresultat, bör de exponerade spåras och sättas i karantän. På föreningens ansvar är att vid behov, om regionförvaltningsverket så instruerar, meddela sina medlemmar om saken. Föreningen bör vara i kontakt med den lokala enheten som ansvarar för smittsamma sjukdomar för att få tilläggsinformation.
 • Ifall det på föreningens timmar upptäcks symptom, som passar på coronavirusinfektion, bör personen instrueras att avlägsna sig från timmen och hen bör omedelbart söka sig till coronavirustestning. Ifall coronavirussmitta konstateras, bör de exponerade spåras och sättas i karantän. På föreningens ansvar är att vid behov, om regionförvaltningsverket så instruerar, meddela sina medlemmar om saken. Föreningen bör vara i kontakt med den lokala enheten som ansvarar för smittsamma sjukdomar för att få tilläggsinformation.
 • Om du som medlem under gymnastikföreningens timme upptäcker att du har symptom som kan passa på coronavirusinfektion, avlägsna dig från övningarna så fort som möjligt. Meddela om dina symptom till föreningen, så att man i föreningen är medveten om situationen och de exponerade medlemmarna vid behov kan spåras och sättas i karantän.

Deltagande i internationell tävlingsverksamhet

Gymnastikförbundet följer statens linjedragningar gällande resande och instruktioner gällande resebegränsningar. Förbundet rekommenderar starkt, att barn inte deltar i internationella tävlingar under år 2020. Gymnastikförbundet kommer inte att skicka barn utomlands på tävlingar under det pågående året. Gällande unga och vuxna rekommenderar förbundet att man inte deltar i tävlingar utomlands. Undantag är värdetävlingar samt förberedande tävlingar inför uttagningar till Tokyos Olympiska spel. Gymnastikförbundet påbörjar researrangemang först i det skedet då båda länderna har gett resetillstånd.

Aktuella resebegränsningar per land hittas på Statsrådets och THL:s sidor.

Gymnastikförbundets coronainstruktioner gällande tävlingar och evenemang är under arbete.

Barbara Åkerberg

Ekonomiansvarig

+358 40 545 2260
baba@idrott.fi

Kategorier:
Aktuellt