Valberedning

Finlands Svenska Gymnastikförbunds riktlinjer gällande förtroendevalda

Precis som inom många föreningar ute på fältet är det frivilliga arbetet inom förbundet av stor vikt. För att göra förbundsarbetet transparent och för att öppna dörren för alla presenteras här vår valberedningsprocess.

Styrelsen

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av ordförande, vice ordförande, skattmästare samt ytterligare högst nio medlemmar. Ordförande och styrelsemedlemmar väljs för tre år. Styrelsemedlemmar kan väljas tre perioder. Man strävar i valberedningsprocessen efter att det ska finnas såväl kvinnliga som manliga medlemmar, samt att alla gymnastikgrenar som FSG representerar ska finnas representerade. Utöver detta ser man gärna att medlemmarna representerar olika delar av vårt förbund rent geografiskt.

Styrelsens medlemmar väljs på förbundets höstmöte och tillträder vid årsskiftet. 

Styrelsen 2024 presenteras här

Sektionerna

Inom förbundet finns ett flertal sektioner som arbetar för att planera den verksamhet som erbjuds för de olika inriktningarna. Våra sektioner står för mycket av den praktiska verksamhetens planering då det gäller såväl utbildning, läger, tävlingar och andra evenemang.

Sektionerna fastslås årligen i december av styrelsen på basen av sektionernas egna förslag. Nya medlemmar som aktivt vill vara med och påverka kan under året kontakta verksamhetsledaren eller vara i direktkontakt med någon i de verksamma sektionerna för att höra sig för om möjligheten att komma med – nya ansikten är mer än välkomna!

Sektionerna och dess medlemmar för 2024 presenteras här

Valberedningskommittén

Vårmötet väljer årligen representanter till förbundets valberedningskommitté. Kommittén består vanligen av 3-5 personer som känner till förbundets verksamhet väl och har ett stort kontaktnät inom de finlandssvenska gymnastikföreningarna. Valberedningen jobbar självständigt från styrelsen och personalen. 

Valberedningskommittén 2024 består av Dan Backlund, Patricia Bergkulla och Annika Wegelius.

Kandidatnominering

Medlemsföreningar kan nominera kandidater till styrelsen fram till cirka sex veckor innan höstmötet. Nomineringar kan göras genom att kontakta medlemmar i valberedningskommittén eller genom att fylla i formuläret på förbundets webbsidor. Valberedningen sammanställer förslag på kandidater till höstmötet som sänds till medlemsföreningarna i samband med möteskallelsen.

Elektronisk kandidatnominering användes för första gången inför höstmötet 2022.

Inför höstmötet 2024 hittar du formuläret för kandidatnominering här.

Formuläret öppnas senare i vår.