Valberedning

Finlands Svenska Gymnastikförbunds riktlinjer gällande förtroendevalda

Precis som inom många föreningar ute på fältet är det frivilliga arbetet inom förbundet av stor vikt. För att göra förbundsarbetet transparent och för att öppna dörren för alla presenteras här vår valberedningsprocess.

Styrelsen

Förbundsstyrelsen fungerar som förbundets högsta beslutande organ. Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av ordförande, vice ordförande, skattmästare samt ytterligare högst nio medlemmar. Ordförande och vice ordförande väljs för ett år, medan medlemmarna i styrelsen väljs för två år. Styrelsemedlemmar kan återväljas för ytterligare perioder. Man strävar i valberedningsprocessen efter att det ska finnas såväl kvinnliga som manliga medlemmar, samt att alla gymnastikgrenar som FSG representerar ska finnas representerade. Utöver detta ser man gärna att medlemmarna representerar olika delar av vårt förbund rent geografiskt.

Styrelsens medlemmar väljs på förbundets höstmöte och tillträder vid årsskiftet. 

Styrelsen 2021 presenteras här

Sektionerna

Inom förbundet finns ett flertal sektioner som arbetar för att planera den verksamhet som erbjuds för de olika inriktningarna. Våra sektioner står för mycket av den praktiska verksamhetens planering då det gäller såväl utbildning, läger, tävlingar och andra evenemang.

Sektionerna fastslås årligen i december av styrelsen på basen av sektionernas egna förslag. Nya medlemmar som aktivt vill vara med och påverka kan under året kontakta verksamhetsledaren eller vara i direktkontakt med någon i de verksamma sektionerna för att höra sig för om möjligheten att komma med – nya ansikten är mer än välkomna!

Sektionerna och dess medlemmar för 2021 presenteras här

Valberedningskommittén

Vårmötet väljer årligen representanter till förbundets valberedningskommitté. Kommittén består vanligen av 3 personer som känner till förbundets verksamhet väl och har ett stort kontaktnät inom de finlandssvenska gymnastikföreningarna. Föreningar eller enskilda personer kan kontakta valberedningen med förslag på kandidater. 

Valberedningen jobbar självständigt från styrelsen och personalen och föreslår sedan kandidater till höstmötet, som väljer nya medlemmar till styrelsen.