Höstmöte 2023

Här hittas presentationer av kandidater samt möteshandlingar inför Finlands Svenska Gymnastikförbunds höstmöte som hålls i Vasa den 7 oktober kl.18.

Officiell kallelse har sänts till föreningarna den 15.9.2023.

Presentation av kandidater för styrelseval

Namn: Anna Wahren

Hemkommun: Borgå

Yrke: Lektor i gymnastik

Gymnastikbakgrund: Aktiv styrelsemedlem i olika styrelser samt vuxen aktiv i olika dansanta gymnastikgrupper.  

Vad önskar du medföra till styrelsens arbete: Engagemang, glädje, uppskattning, framåttänk och gott ledarskap. 

Namn: Wilhelm Lassenius

Hemkommun: Helsingfors

Yrke: Business Controller

Gymnastikbakgrund: Redskapsgymnastik; gymnast, tränare och domare

Kunskaper som du kan bidra med i styrelsearbetet: Lång erfarenhet av gymnastik och föreningsverksamhet. Goda kunskaper om ekonomiförvaltning och ledarskap. Känner till FSG som förbund och många FSG:are. Har ett brinnande intresse för gymnastik.

Namn: Jan Gustav Amnell

Hemkommun: Helsingfors

Yrke: Planeringsansvarig lärare på Helsingfors Arbis

Gymnastikbakgrund: Motionsgymnastik

Vad önskar du medföra till styrelsens arbete: Inblick i motionsgymnastik och att jobba för att öka deltagande i och intresset för motionsgymnastik. 

Namn: Julia Salmela 

Hemkommun: Hangö 

Yrke: Idrottsinstruktör YH 

Gymnastikbakgrund: Dans och gymnastik sedan liten. Instruerat sedan 11 år gammal. Bland annat aerobics, dans, Zumba, Lavis, olika former av muskelkondition, FasciaMethod, Dans för hälsa, Festivo, stretch och avslappning, vattengympa, simlärare, Suppams HIIT mfl. 

Kunskaper/färdigheter som du kan bidra med i styrelsearbetet: 

Bred kunskap och lång erfarenhet inom hälsofrämjande arbete

Namn: Ida Björkman

Hemkommun: Vasa

Yrke: Finsk- och engelsklärare på Korsholms Gymnasium

Gymnastikbakgrund: Gymnastiken har funnits med mig hela livet i olika former. Ganska tidigt insåg jag att dans var det som intresserade mig mest, och så är det ännu idag. Jag har fungerat som ledare i många år inom allt från familjegymnastik och dans till redskapsgymnastik och motionsjumpa för vuxna.

Kunskaper/färdigheter som du kan bidra med i styrelsearbetet: Eftersom jag själv har en bred gymnastikbakgrund kan jag ta många olika gymnastikgrenar i beaktande i styrelsearbetet. Jag jobbar sedan flera år tillbaka som utbildare (och även med andra uppdrag) för Finlands Gymnastikförbund och har god insikt i deras verksamhet, vilket är viktigt för ett fungerande samarbete förbunden emellan.

Namn: Nicolina Eriksson

Hemkommun: Åbo

Yrke: Klasslärare

Gymnastikbakgrund: Som barn har jag varit med i olika gymnastik- och dansgrupper. Jag har också varit ledare för olika barngymnastikgrupper samt hobbygrupper i redskapsgymnastik. Just nu håller jag familjegymnastik och dansar på min fritid.

Kunskaper/färdigheter som du kan bidra med i styrelsearbetet: 

Som styrelsemedlem vill jag bidra med min erfarenhet inom familjegymnastik samt representera Åboland.

Möteshandlingar

Kategorier:
Aktuellt