Stipendier från Stiftelsen för finlandssvensk gymnastik

Stiftelsen för finlandssvensk gymnastik har gjort en uppdatering av sina stipendiestadgar och lediganslår nu understöd att sökas enligt nedanstående specificering senast 31.8.2021. Understöden kan i första hand sökas av medlemsföreningar i Finlands Svenska Gymnastikförbund, en förening eller flera föreningar tillsammans. Understöd kan också sökas av enskilda gymnaster, men då med särskild motivering. Ansökan om understöd kan inte göras retroaktivt (d.v.s. för evenemang, satsningar eller investeringar som redan ägt rum innan ansökan lämnas in).

Understöden kan sökas för:

Projektunderstöd
* Projekt för att utveckla föreningen
* Anställa tränare för blivande elitgymnaster
* Större investeringar (t.ex. nya utrymmen)
* Större marknadsföringsjippon

Utbildnings-, läger- och reseunderstöd
* Deltagaravgifter för kompetenshöjande kurser för tränare och gymnaster
* Resekostnader för tävlingar
* Deltagaravgifter och resekostnader för läger

Speciella evenemang
* Större föreningsevenemang

Understöd delas inte ut för:
* Föreningarnas normala, löpande verksamhet
* Hyror
* Historiker
* FSG:s grundutbildning

Ansökningarna ska lämnas in senast 31.8.2021 på en blankett via Stiftelsens hemsida: https://stiftelsenfisvegymnastik.idrott.fi/understod/
Gör ansökan så kort som möjligt, men dock så att all viktig information finns med. Eventuella bilagor kan skickas till baba@idrott.fi. Ansökan kan också skickas i pappersformat till Stiftelsen för finlandssvensk gymnastik, Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors.

Barbara Åkerberg

Ekonomiansvarig

+358 40 545 2260
baba@idrott.fi

Kategorier:
Aktuellt